Pályázati kiírás

Támogatásunk célja: 

Kötelességünknek érezzük, hogy a vállalat tevékenységének helyén működő civil szervezeteket, valamint munkavállalóink kiemelkedő teljesítményeit szervezett keretek között támogassuk. 

Jelen pályázati kiírás keretében jogosultak pályázni:

  1. Észak-magyarországi régió területén műkődő civil szervezetek
  2. Jabil munkavállalói, illetve azok önkéntes szerveződései, amennyiben tevékenységük kivételes sport, tudományos, vagy művészeti célt valósít meg civil szervezeti formában.

Jelen kiírásra konzorciumok nem nyújthatnak be pályázatot. Egy pályázó érvényesen csak egy pályázatot nyújthat be. 

Rendelkezésre álló forrás:

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3.000.000 Forint.

A benyújtott pályázatok közül a kiválasztott sikeres pályázatok költségeinek maximum 100%-a (támogatási intenzitás) kerülhet támogatásra, amely vissza nem térítendő támogatás. 

A pályázat keretében elnyerhető támogatás mértéke maximum 2.000.000 Forint. 

A támogatás folyósításának feltétele a támogatási szerződés aláírása, vagy adomány levél kiállítása, valamint közcélú adományról szóló igazolás kitöltése és visszaküldése. 

Pályázati határidők:

Leadási határidő: 2017.04.27. 24:00

Hiánypótlási határidő: 2017.05.04. 24:00

Eredmény kihirdetése: 2017.05.19. 24:00 

Kérem töltse le pályázati felhívásunkat!  Letöltés